Dags att stärka kampen mot narkotikan

För 15:e året i rad kommer det på många platser i Sverige att tändas ljus den 1 november för att uppmärksamma narkotikans offer. Varje år dör 300 personer i Sverige som följd av sitt narkotikamissbruk.

Samtidigt som vi tänker på de drabbade är det dags att stärka kampen mot narkotikan. I Sverige har det under många år funnits en politisk enighet om målsättningen om ett narkotikafritt samhälle. Sverige har också varit en röst internationellt i dessa frågor. Under vecka 44 görs det manifestationer på flera platser till minne av narkotikans offer. Men det är samtidigt en klar och tydlig markering att vi med större skärpa och kraft vill kämpa för att nå målet; ett narkotikafritt Sverige.

Regeringen har tillsatt en utredning om Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet. Utredaren Christina Gynnå Oguz konstaterade i en debattartikel i Svenska dagbladet att Sverige är svagt i kampen mot narkotika. ”Vi deltar aktivt i det praktiska EU-samarbetet, men när det gäller politiken framstår vi som ganska passiva. Det är andra som sätter dagordningen. För ett kvartssekel sedan hade vi en mer framskjuten position Vi tog initiativet till att komplettera FN:s narkotikakonventioner för att kunna ge behandling som alternativ till straff.”

Christina Gynnå Oguz konstaterar att både internationellt och i Sverige håller det på att ske en förskjutning i inställningen till narkotika:

”Slutsatsen är att de som verkar för ett paradigmskifte som innebär avkriminalisering – i en del fall även legalisering av i första hand cannabis – har tagit initiativet i debatten.”

”Det är givet att om man släpper på kontrollen så kommer fler att använda droger. Det visar exemplen tobak och alkohol. Allt annat är dimridåer. Därför är det viktigt att Sverige gör sin röst hörd i debatten och i förhandlingsrummen”

Vill du läsa mer och få argument varför inte det bör bli en legalisering av i första hand cannabis, läs Jörgen Svidéns debattartikel i Svenska dagbladet.

Statens folkhälsoinstitut (Fhi) konstaterar i en rapport att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker varav försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Rapporten ”
Skador av hasch och marijuana” finns på Fhi’s webbplats