Lanseringskonferens 24 november för ANDT-arbetet i Jönköpings län

Regeringen har antagit en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT). För att presentera innehållet i strategin och tydliggöra olika aktörers roller och ansvar välkomnas du till en regional lanseringskonferens.

Hur kopplar vi samman den nya nationella strategin med vår regionala handlingsplan? Hur ska vi arbeta praktiskt utifrån de nya riktlinjerna?

Program, inbjudan och anmälan hittar du på Länsstyrelsens webbplats