Föreskrifter om alkoholhaltiga preparat från 1 september – Nyhet från FHI

Statens folkhälsoinstitut har beslutat föreskrifter om alkoholhaltiga preparat. Dessa kommer att tryckas och publiceras under sommaren. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2013.

Föreskrifterna innebär bl.a. en mer detaljerad reglering av hur etanolen i alkoholhaltiga preparat ska vara denaturerad. De innehåller också bestämmelser om anmälan och redovisning av verksamhet som innebär tillverkning för försäljning, samt införsel och import av alkoholhaltiga preparat.

Syftet med föreskrifterna är i första hand att skydda människors liv och hälsa men de ska också ge förtydliganden till producenter och säljare om hur olika produkter ska vara sammansatta. Föreskriften om teknisk sprit beslutas senare.