Alkohol och tonåringar, till dig som är förälder

Hur tänker tonåringar kring alkohol? Hur mycket, vid vilka tillfällen och i vilka sammanhang dricker de? Och hur pratar man med sina barn om alkohol? Det är exempel på frågor som är svåra för många tonårsföräldrar att svara på. Det är därför IQ sedan flera år tillbaka ger ut handboken Tonårsparlören, med tips, argument och fakta kring tonåringar och alkohol.

Sverige har dessutom en alkoholkultur som skiljer sig åt från andra länder. För många som är nya i Sverige kan den svenska alkoholkulturen vara svår att förstå. Det finns en efterfrågan bland många föräldrar som är nya i vårt land att veta mer om alkohol i Sverige och inte minst om alkohol och tonåringar. IQ har därför tagit fram broschyren ”Alkohol och tonåringar, till dig som är förälder”.

Broschyren finns att ladda ner på språken lätt svenska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och engelska och du hittar den här:

IQ:s webbplats

Tonårsparlören.se

Informationssverige.se