Ansök om utvecklingsmedel 2018

Folkhälsomyndigheten fördelar årligen bidrag till projekt som syftar till att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT).

Ansökan är öppen och sista ansökningsdag är den 18 september 2017.

Du kan ansöka om projektbidrag här.