Att föra dialog med föräldrar är en grundpelare

För att nå ungdomar är det viktigt att föra dialog med deras föräldrar. Detta är en viktig grundpelare i Sandra och Niklas arbete som fältsekreterare i Gnosjö kommun. 

I Gnosjö kommun finns det ungefär 1300 ungdomar mellan 12-21 år. Sandra och Niklas deltar på föräldramöten för årskurs 7-9.

Anpassat efter varje årskurs behandlas olika teman. För de ungdomar som går i sjuan och deras föräldrar är temat tobak, i åttan används Tonårsparlören för att diskutera alkohol och i nian diskuteras narkotika.

– Det gäller att vara påläst, för att kunna bemöta det, de kan allt, säger Sandra

Sandra och Niklas använder sig också av statistik från den regionala enkäten ”Folkhälsa ung” för att visa på konsumtion av ANDT (alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken) bland ungdomar i kommunen. De möter också föräldrar genom uppstartsmöten för nattvandringar tillsammans med polisen.

Sandra och Niklas berättar att en viktig det av arbetet är att skapa positiva grupptryck,. Det kan de göra med hjälp av bland värderingsövningar inom konceptet KRAM – kamratskap, respekt, ansvar, miljö.

Det är möjligheten till att få göra skillnad som driver Sandra och Niklas i deras arbete. Att få se någon som annars inte blir sedd.

Bruk av alkohol och narkotika har enligt forskning ofta ett samband med hur livssituationen ser ut hemma. Tillsammans ser de en drivkraft i ett förebyggande arbete och att vara med och påverka i en positiv riktning innan något allvarligt händer.

I fortsättningen vill de arbeta med ett mer samordnande perspektiv. I dagsläget är det svårt att veta hur samma arbete ser ut i andra delar av kommunen. Sandra och Niklas uppmanar andra att se till behoven hos unga och att vara flexibla.