Basutbildning i brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför under hösten 2017 en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete. Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos dem som i sina uppdrag på det lokala planet arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Basutbildningen riktar sig främst till dem som har begränsade förkunskaper eller är nya i yrkesrollen som brottsförebyggare.

Under utbildningen kommer grundläggande begrepp och arbetsmetoder inom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tas upp, förklaras och diskuteras. Efter genomförd utbildning förväntas deltagarna ha erhållit ökade kunskaper om hur brottsförebyggande arbete kan utformas.

Läs mer och anmäl ditt intresse på Brås webbplats.