Många föräldrar i Jönköpings län oroliga inför valborg

I en ny undersökning som IQ genomfört bland föräldrar, med barn mellan 13-17 år, i Jönköpings län svarar drygt var tredje (35 procent) att de är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med valborg. Nästan 3 av 4 (74 procent) av tillfrågade föräldrar i Jönköpings län uppger även att de skulle vilja att de arrangerades fler alkoholfria aktiviteter för tonåringar under 18 år på orten där de bor i samband med valborg.

Inför valborg får alla vårdnadshavare i Jönköpings län, vars barn under 2017 fyller 14 år, IQ:s bok Tonårsparlören hemskickad till sig. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som ”Hur pratar man om alkohol?”, ”Bjuda hemma?”, ”Köpa ut?”, ”Sociala medier” och ”Festivaler”.

– Valborg är en högtid då många ungdomar kommer i kontakt med alkohol. Om man som förälder är orolig att ens barn ska dricka alkohol är det bra att prata med sitt barn om det och berätta hur man ser på alkohol. Att prata med sitt barn om alkohol är att visa att man bryr sig, säger Sofia Rosén vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

I undersökningen bland tonårsföräldrar i Jönköpings län framkommer även att:

  • Över hälften (53 procent) är oroliga för att deras tonårsbarn ska råka illa ut på grund av alkohol.
  • Närmre 8 av 10 (76 procent) tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol.
  • 9 procent tror att det är vanligt att deras tonårsbarn dricker alkohol.
  • Nästan 8 av 10 (76 procent) tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med valborg.

– Det är viktigt att det arrangeras alkoholfria aktiviteter för unga och vi kan också se i undersökningen att många föräldrar håller med om detta. Sådana aktiviteter kan bidra till att minska alkoholkonsumtionen och senarelägga alkoholdebuten, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen, dels bland föräldrar i övriga län men även på riksnivå.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på http://www.tonarsparloren.se/sv/, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

*Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 22 mars – 10 april 2017 bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en webbenkät. I Jönköpings län svarade 190 föräldrar.
Läs mer

Här kan du ta del av resultatet från undersökningen ”Bland föräldrar med barn mellan 13-17 år

Fem tips till tonårsföräldrar inför valborg