Oförändrad berusningsnivå

Berusningsnivån bland studenter på svenska universitet och högskolor är hög och har inte förändrats nämnvärt under en period av 13 år, det visar rapporten ”Berusningsdrickande i studentlivet” som IQ nyligen presenterat.

Det fastställs också att studenter på svenska lärosäten skulle gynnas av preventiva insatser för att förebygga hög alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem

Rapporten ”Berusningsdrickande i studentlivet” omfattar bland annat resultaten av en promillestudie bland över 600 studenter från fyra olika städer.

Läs rapporten Berusningsdrickande i studentlivet.