LUFT, 14-15 september, Eskilstuna

LUFT- konferensen är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.

Läs mer på luftkonferens.nu.

Details

Starts On

14 september, 2017

Ends On

15 september, 2017