Samverkan kring drogförebyggande arbete, 15-16 november, Göteborg

Samverkan kring drogförebyggande arbete, 15-16 november, Göteborg

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet. Förebygg.nu är en regional konferens med nationella perspektiv. Konferensen är en mötesplats för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Konferensen har under 17 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Du kan läsa mer och anmäla dig till konferensen på webbplatsen Förebygg.nu.

Details

Starts On

15 november, 2017

Ends On

16 november, 2017