Konsumtion

Statistik – Konsumtion

När det gäller konsumtionen av alkohol mäter vi både ungdomars och vuxnas konsumtion. Konsumtionen av alkohol bland ungdomar har minskat de senare åren. När det gäller ungdomarna uppger 31 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna i år 9 att de någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, starkcider, vin eller sprit. (2013). Det vanligaste anskaffningssättet för ungdomar när det gäller alkohol är att man får/köper av kompisar eller kompisars syskon.

Vuxnas konsumtion mäter vi bland annat genom så kallad riskkonsumtion. Under 2009 var det 11,4 procent av befolkningen i Jönköpings län i åldern 16-84 som uppgav att de konsumerade alkohol så att det kan räknas som riskkonsumtion.

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Ungdomars alkoholvanor

Andelen ungdomar i länet som under det senaste året druckit alkohol är 30 procent för pojkar och 31 procent för flickor i årskurs 9. Det är de lägst uppmätta siffrorna sedan undersökningen startade i länet 2005. Även för riket gäller en nedåtgående trend, där årets siffror uppmäts till 44 procent för pojkar och 50 procent för flickor. Likt tidigare år har Jönköpings län lägre sifror än riket, 14 procentlägre för pojkar och 19 procent lägre för flickor.

Åk 9. Andel ungdomar som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna (länet och riket över tid)

 

Åk 9. Andel ungdomar som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna (kommuner)

 

Gymnasiet Åk 2. Andel ungdomar som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna (länet och riket över tid)

 

Gymnasiet Åk 2. Andel ungdomar som konsumerat alkohol någon gång de senaste 12 månaderna (kommuner)

Källa: Folkhälsoenkät ung 2013.

 

Kommentera