Oförändrad berusningsnivå

Berusningsnivån bland studenter på svenska universitet och högskolor är hög och har inte förändrats nämnvärt under en period av 13 år, det visar rapporten ”Berusningsdrickande i studentlivet” som IQ nyligen presenterat. Det fastställs också att studenter på svenska lärosäten skulle gynnas av preventiva insatser för att förebygga hög alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem Rapporten ”Berusningsdrickande i studentlivet” […]

Att föra dialog med föräldrar är en grundpelare

För att nå ungdomar är det viktigt att föra dialog med deras föräldrar. Detta är en viktig grundpelare i Sandra och Niklas arbete som fältsekreterare i Gnosjö kommun.  I Gnosjö kommun finns det ungefär 1300 ungdomar mellan 12-21 år. Sandra och Niklas deltar på föräldramöten för årskurs 7-9. Anpassat efter varje årskurs behandlas olika teman. För de ungdomar som […]