Basutbildning i brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför under hösten 2017 en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete. Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos dem som i sina uppdrag på det lokala planet arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Basutbildningen riktar sig främst till dem som har begränsade förkunskaper eller är nya i yrkesrollen som brottsförebyggare. Under utbildningen kommer […]