Att föra dialog med föräldrar är en grundpelare

För att nå ungdomar är det viktigt att föra dialog med deras föräldrar. Detta är en viktig grundpelare i Sandra och Niklas arbete som fältsekreterare i Gnosjö kommun.  I Gnosjö kommun finns det ungefär 1300 ungdomar mellan 12-21 år. Sandra och Niklas deltar på föräldramöten för årskurs 7-9. Anpassat efter varje årskurs behandlas olika teman. För de ungdomar som […]