Oförändrad berusningsnivå

Berusningsnivån bland studenter på svenska universitet och högskolor är hög och har inte förändrats nämnvärt under en period av 13 år, det visar rapporten ”Berusningsdrickande i studentlivet” som IQ nyligen presenterat. Det fastställs också att studenter på svenska lärosäten skulle gynnas av preventiva insatser för att förebygga hög alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem Rapporten ”Berusningsdrickande i studentlivet” […]

Länsstyrelsen ställer sig bakom ett Rökfritt Sverige 2025

Med utgångspunkt i regeringsförklaringens ambition att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” ställer sig Länsstyrelsen i Jönköpings län bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Beslut Länsstyrelsen Jönköpings län beslutar att: Ställa sig bakom strategin Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Stödja en bred opinionsbildning för att nå målet om ett rökfritt Sverige […]

Elektroniska cigaretter får åldersgräns

Från och med den 1 juli 2017 får Sverige en ny lagstiftning om elektroniska cigaretter. Den nya lagen innebär bland annat att e-cigaretter och påfyllningsbehållare endast får säljas till vuxna över 18 år. Säljare får ett större ansvar och måste anmäla om försäljning till kommunen. Lagen innebär också reklamförbud för E-cigaretter på internet, i radio, […]

Ansök om utvecklingsmedel 2018

Folkhälsomyndigheten fördelar årligen bidrag till projekt som syftar till att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Ansökan är öppen och sista ansökningsdag är den 18 september 2017. Du kan ansöka om projektbidrag här.

Basutbildning i brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför under hösten 2017 en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete. Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos dem som i sina uppdrag på det lokala planet arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Basutbildningen riktar sig främst till dem som har begränsade förkunskaper eller är nya i yrkesrollen som brottsförebyggare. Under utbildningen kommer […]