Egendesignade vattenflaskor blir nytt IQ projekt!

Sedan flera år tillbaka har Jönköpings studentkår haft gratis vatten och läsk på studentnattklubben, Akademien. En väletablerad tradition som numera ”sitter i väggarna” och bidragit till en sundare alkoholkultur på Akademien. Jönköpings studentkår ville även kunna bjuda på samma service utanför Akademiens väggar. Mer specifikt ville dem kunde erbjuda detta under insparken, då 4000 personer rör sig runt om i Jönköping och deltar vid olika evenemang, tävlingar, utmaningar och aktiviteter hela dagarna.

Rökfritt län senast 2025

Nu ansluter sig Region Jönköpings län till opinionbildningsprojektet Tobacco Endgame. Det beslutade nämnden för folkhälsa och sjukvård vid sammanträdet den 13 september och ställer sig därmed bakom initiativet att slå fast ett slutdatum för rökning. Målet är ett rökfritt Sverige – och län – senast år 2025.

Idrotten har tagit ställning mot rökning – för rökfria arenor

31 675 medlemmar i idrottsföreningar i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län har nu en rökfri idrottsanläggning. Ett av de övergripande folkhälsomålen är att ingen ska behöva utsättas för tobaksrök mot sin vilja. I kampanjen ”Idrotten tar kampen mot rökning” har målet varit att uppmärksamma frågan och uppmuntra föreningar att ta beslut om rökfria arenor. Projektet har genomförts i samverkan mellan Smålandsidrotten och länsstyrelserna i Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län.

Ny webbplats för unga om alkohol och sex

IQ har lanserat webbplatsen www.fylleligg.se i syfte att få unga att reflektera över frågor som handlar om alkohol och sex. På sajten finns bland annat en interaktiv visualisering av hur alkohol i olika mängder påverkar män och kvinnor i samband med sex. Webbplatsen består även av information om olika risker kopplade till alkohol och sex och kontaktuppgifter till olika instanser.

Nykter på jobbet – en hederssak

Vilken roll spelar alkoholen på våra arbetsplatser idag? Fredagsöl och after work – är det umgängesformer som bidrar till sammanhållning eller skapar de ett grupptryck att dricka? IQ har tagit fram rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?” som handlar om alkoholkultur, ansvar och ledarskap.