Kontaktuppgifter till organisationerna bakom Insikt/Utsikt

Samrådsgruppen

Jönköpings läns nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Kicki Olofsson, e-post: kicki.olofsson@nbv.se

RFHL Jönköping
Lena Brandt Johnson, e-post: info@rfhljonkoping.se

IOGT NTO
Tomas Nylén, e-post: Tomas.N@iogt.se

Studenthälsan
Marie Böwing Lindström, e-post: Marie.bowing-lindstrom@hs.hj.se

Hela människan i Småland
Lars-Gunnar Wettebrand, e-post: lg.wettebrand@helamanniskan.se

Trafikverket region syd
Eva Holmquist, e-post: eva.holmquist@trafikverket.se

NTF Jönköpings län
Eleonor Franklin, e-post: eleonor.franklin@ntf.se

Smålandsidrotten
Terese Sandberg, e-post: terese.sandberg@smalandsidrotten.se

Högskolan för lärande och kommunikation

Polismyndigheten i Jönköpings län
Ingemar Ericsson, e-post: Ingemar.ericsson@polisen.se

Regionen i Jönköpings län
Mattias Jonsson, e-post: mattias.jonsson@landstinget.se
Cecilia Strandlund, e-post: cecilia.strandlund@regionjonkoping.se

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Sofia Rosén, e-post: sofia.rosen@lansstyrelsen.se

Kommentera