Basutbildning i brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför under hösten 2017 en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete. Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos dem som i sina uppdrag på det lokala planet arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Basutbildningen riktar sig främst till dem som har begränsade förkunskaper eller är nya i yrkesrollen som brottsförebyggare. Under utbildningen kommer […]

Att föra dialog med föräldrar är en grundpelare

För att nå ungdomar är det viktigt att föra dialog med deras föräldrar. Detta är en viktig grundpelare i Sandra och Niklas arbete som fältsekreterare i Gnosjö kommun.  I Gnosjö kommun finns det ungefär 1300 ungdomar mellan 12-21 år. Sandra och Niklas deltar på föräldramöten för årskurs 7-9. Anpassat efter varje årskurs behandlas olika teman. För de ungdomar som […]