Välkomna till denna webbplats som handlar om osunda levnadsvanor när det kommer till alkohol, tobak och droger bland studenter och vuxna. Vi tar upp organisationers strävan att minska konsumtionen av skadlig stimulantia. Ämnen om hälsa, mun- och tandhälsa är också ett fokus. Hur ska vi hantera rökningens skadeverkningar i munnens slemhinnor och på tänderna?

När det kommer till missbruksproblematik och diskussioner om vad hälsa är så finns det lika många åsikter som det finns människor. Det finns alltid nya rön och nya sätt att se på saker och det är alltid spännande att läsa ett ämne ur olika synvinklar.

Risker och konsekvenser

Alltid när missbruk kommer på tal, oavsett om det gäller rökning eller för mycket alkohol så kommer riskerna och konsekvenser av det upp på agendan. Risken att hamna i missbruk och hur ska det förhindras? När det redan är ett faktum och substansen har tagit kommandot då kommer konsekvenserna en efter en. Ett missbruk har stora negativa konsekvenser både fysiskt och psykiskt. Kroppen förfaller, tänderna ramlar ut och ångesten kommer allt oftare och knackar på din dörr. Även om man lyckas ta sig ur det så är den tiden en följeslagare för resten av livet. De närstående blir involverade och berörda.

Finns ett gott liv

Men det går verkligen ta sig ur och få ett meningsfullt, lyckligt liv. Fysiskt kommer man återhämta sig och det går att laga tänderna. Det stärker även psyket och styrkan i att sluta missbruka kan också användas till att hjälpa andra till ett nyktert liv. När man själv varit på den sidan är man den enda som förstår vad en människa som vill sluta men har tappat kontrollen går igenom. Det är skam, skuld, känslor av värdelöshet, bitterhet och samtidigt är suget efter substansen stark. Men det går att vinna och det finns många levande bevis på det. Och kroppens fantastiska förmåga att läka sig själv ger en morot till ett hälsosamt liv bara det.