Så påverkas tänderna av alkohol

Att alkoholkonsumtion skadar organen vet de flesta om. Att det dessutom är farligt för munhälsan är inte lika allmänt känt.  

Mat och dryck av olika slag påverkar balansen och pH-värdet i munnen. Vissa livsmedel har en större påverkan än andra, de flesta alkoholhaltiga drycker har ett lågt pH-värde och skadar tandens emalj.  

Vin, både rött och vitt, innehåller flera sura ämnen och kan skada och fräta på tänderna. Röttvin innehåller även starka färgämnen som orsakar missfärgningar. Cider, är en annan dryck med lågt pH-värde som kan ska erosionsskador. Att cider dessutom är en söt dryck med hög sockerhalt innebär att tänderna dessutom riskerar kariesattacker. Alkoholhaltiga drinkar innehåller ofta spritsporter som inte sänker munnens pH-värde på samma sätt, däremot brukar dessa blandas med exempelvis läskedryck eller juicer vilket istället innehåller både socker och sura ämnen som kan skada emaljen. Öl är lindrigare mot tänderna än vin och cider men även öl kan påverka munnens pH-värde.  

Alkohol gör även så att munnens slemhinnor torkas ut vilket i sin tur kan leda till muntorrhet. Det ökar risken för dålig andedräkt, tandlossning och karies.  

Regelbundet alkoholintag har även visat sig vara en riskindikator för tandlossning. Amerikanska och brasilianska forskare har konstaterat att det fanns en tydlig koppling mellan tandlossning och alkoholkonsumtion. De män i studien som drack minst ett glas per dag hade 34 procent högre risk för sjukdomsprogression jämfört med de män som inte drack alkohol överhuvudtaget.  

Så påverkas dina tänder av rökning

Att rökning är ohälsosamt är i dag allmänt känt. Det påverkar även dina tänder, ditt tandkött och munnens slemhinnor mer än att bara missfärga dem.

Tänderna blir påverkade av rökning på flera olika sätt. Dessutom kan rökning göra att munnen verkar friskare än den är, vilket är farligt och kan leda till stor skada på din munhälsa. Tanden blir missfärgad när den utsätts för rökning men emaljen sig klarar att utsättas för rökangrepp. Tandköttet och benfästena däremot klarar inte av regelbunden rökning. Det innebär att du som är rökare ökar risken att drabbas av tandlossningssjukdomar (parodontit) och kariesangrepp.

Tandköttet påverkas också av rökning vilket innebär att tandköttet kan dra sig tillbaka och blotta tandhalsarna, något som både påverkar tändernas funktion och munnens estetik.

Rökning har även stor inverkan på bakteriefloran i munnen. Det kan i sin tur leda till att tandlossningssjukdomar och andra svårläkta och smärtsamma infektioner. Förändringar i munnen på grund av rökning kan även leda till dålig andedräkt.

I värsta fall kan rökning orsaka sjukdomar som cancer i munhålan, vilket inkluderar cancer i mun, svalg, tunga, läppar och spottkörtlar. Mun- och halscancer kan ge tidiga symptom liknande tandvärk. Även dålig andedräkt kan vara ett symptom, andra tidiga tecken är fläckar i munnen, svårigheter att tugga eller röra käken, domningar eller röstförändringar.

Det främsta sättet för att undvika cancer i munhålan är att sluta röka och snusa, men det är även viktigt att gå till tandläkaren regelbundet då muncancer kan vara behandlingsbar om den upptäcks i tid. 

Kampanjer – de litar på människors egen kunskap och vilja

stop smoking 648x298 - Kampanjer - de litar på människors egen kunskap och vilja

Tänk om vi kunde säga: ”Nu slutar jag att röka.” och sedan var det klart. Det fungerar inte så. Omöjligt, säger vissa och slutar inte. Men det finns stöd och hjälp att få. Kampanjen Sluta-Röka-Linjen är en stabil och välfungerande hjälp för den som vill sluta med tobaksanvändning. Även sluta snusa inbegrips. Fortsätt läsa Kampanjer – de litar på människors egen kunskap och vilja

Fimpa för att hålla munnen fin

121339 dental hygiene - Fimpa för att hålla munnen fin

Tandhälsan i Sverige har blivit bättre trots att tandläkarbesöken minskar något. Det finns tydliga regionala skillnader i tandhälsa och mellan olika socioekonomiska grupper. Grupper med svag ekonomi har både sämre tandhälsa och levnadsvanor. Till exempel är daglig rökning vanligast i socioekonomiskt svaga grupper. Våra slemhinnor och tandkött mår inte bra av det ohälsosamma blossandet. Björn Olsen är tandläkare i Jönköping och har sett mycket under sina 35 år i yrket. Fortsätt läsa Fimpa för att hålla munnen fin

Säga nej till alkohol är ett enormt bevis på styrka

childwine xlarge trans NvBQzQNjv4Bqeo i u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo ZLenGRumA 648x404 - Säga nej till alkohol är ett enormt bevis på styrka

Människan är en social varelse och vi skulle inte klara oss utan varandra. Vi vill tillhöra en gemenskap och utfrysning har klassats som psykisk tortyr. En stor del av vår tankeverksamhet går åt till att tolka andra människor för att kunna passa in. Vi kan ingå i flera grupper samtidigt och ha olika roller i dem. Fortsätt läsa Säga nej till alkohol är ett enormt bevis på styrka